Soal & Kunci PAT Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI 2021

Soal PAT/PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD / MI dan Kunci Jawaban - Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Penilaian Akhir Semester Genap digunakan oleh Satuan Pendidikan dalam mengukur capaian hasil belajar Peserta Didik sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya.

Untuk membantu Adik-Adik yang masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar dalam belajar, Bank Soal membagikan Contoh Soal PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 2 Tahun 2021. Soal ini juga dapat digunakan oleh Guru pengampu dalam menyusun Soal PAS Semester 2 Kelas 5 SD/MI.
Soal & Kunci PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MIPangkur

Sekar pangkung kang winarna,
Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip,
Ala lan becik puniku,
Prayoga kawruhana,
Adat waton puniko dipun kadalu,
Miwah ingkang tata karma,
Den kaesthi siyang ratri,
Mingkar-mingkuring angkara,
Akarana karenan mardi siwi,
Sinawung kretarta pakartining ngelmu luhung,
Kang tumrap neng tanah Jawa,
Agame ageing aji.


1. Tembang Pangkur ing ndhuwur pethikan Serat Wedhatama, anggitane…
A. Sri Paku Buwana IV
B. Sri mangkunagara
C. Hamengkubuwana IX
D. R. Ng. Ranggawarsita


2. Tembang Pangkur iku kalebu tembang…
A. Gedhe
B. Dolanan
C. Macapat
D. Tengahan


3. Guru wilangan lan guru lagune gatra kalmia yaitu…
A. 12 u
B. 12 e
C. 12 a
D. 12 i


4. Sekar ing nginggil punika wonten 7…
A. Pada
B. Gatra
C. Wanda
D. Pupuh


5. Kang perlu dingerteni denging wong urip iku…
A. Tata karma
B. Wesatone wong urip
C. Tumindak anal an becik
D. Adat kang lumaku ing masyarakat


6. Den kaesthi siyang ratri.
Tembung ratri tegese…
A. Esuk
B. Awan
C. Sore
D. Bengi


7. Akarana karenan mardi siwi.
Tegesipun siwi punika…
A. Anak
B. Murid
C. Baoak
D. Bocah


8. Masalah utama utawa ide pokok kang ndhasari lakuning crita diarani…
A. Tema
B. Latar
C. Alur
D. Amanat


9. Crita rakyat kang ngenani makhluk-makhluk gaib / lelembut diarani…
A. Legenda
B. Fable
C. Sage
D. Mitos


10. Unsur-unsur kang ndhapuk saka njero susastra diarani…
A. Pitutur
B. Ekstrinsik
C. Eksplisit
D. Intrinsic


11. Paraga kang watake ala yaiku paraga…
A. Protagonist
B. Antagonis
C. Tritagonis
D. Panyengkuyung


12. Resi Bisma iku eyange para sedulur…
A. Astina
B. Kurawa
C. Pandhawa
D. Pandhawa lan Kurawa


13. Perang antarane Pandhawa lan Kurawa mapan ing,,,
A. Ebdraprasta
B. Tegal kuru
C. Astinapura
D. Wiratha


14. Gaman kang bisa nimbus dhadane Resi Bisma yaiku…
A. Panah
B. Kampak
C. Pedhang
D. Gada


15. Wara Srikandhi iku sedulur tuwane…
A. Drupadi
B. Duryudana
C. Destaratra
D. Pandhu Dewanata


16. Raja Astina kang uga wong tuwane Kurawa yaiku…
A. Yudhistira
B. Duryudana
C. Destaratra
D. Pandhu Dewanata


17. Ibune para Kurawa asmane…
A. Dewi Amba
B. Dewi Gendari
C. Dewi Kunthi
D. Dewi Madrim


18. Watake Sengkuni yaiku…
A. Julig
B. Jujur
C. Sabar
D. Culika


19. Pasangan aksara Jawa kang wujude padha karo aksarane yaiku…
A. Ha, la, na
B. Ra, ga, nga
C. Na, ra, ka
D. Sa, pa, ca


20. Nulis tembung numpak sepur butuh pasangan…
A. Pa karo sa
B. Pa karo ma
C. Ma karo ka
D. Ma karo sa


21. Pasangan aksara Jawa kang mapan ana sisih yaiku…
A. Ca, ra, ka
B. Ha, na, sa
C. Sa, pa, na
D. Ha, sa, pa


22. Nulis tembung blarak sempal butuh pasangan…
A. La, ka, pa
B. La, sa, pa
C. Ba, ra, pa
D. Ba, ka, pa


23. Nulis kembang mawar butuh pasangan…
A. Ma
B. Wa
C. Nga
D. Ba


24. Ukara iki unine…
A. Mlayune sipat kuping
B. Mlayu menyang dalan gedhe
C. Mlaku menyang dalan ghede
D. Mlakune padha alon wae


25. Ukara iki unine…
A. Tontonan wayang kulit
B. Nanti lara kulit
C. Nonton wayang kulit
D. Nono sampun pamit


26. Gatrane tembang Pangkur iku ana…
Jawab : 7


27. Tetembungan ing sajroning tembang diarani…
Jawab : Cakepan


28. Angka-angka lelirune swara gamelan diarani…
Jawab : Titi laras


29. Puisi Jawa modheren lan ora kaiket ing aturan diarani…
Jawab : Geguritan


30. Alur kang nudhuhake yen prastawa iku lumaku kanthi trap-trepan adhedhasar kronologi tumuju ing alur crita diarani…
Jawab : Alur maju


31. Ketrampilan manah Dewi Srikandhi iku maguru marang…
Jawab : Arjuna


32. Negara Astina dadi rebutan ana ing perang…
Jawab : Baratayudha


33. Pasangan aksara Jawa kang mapane ana sisih yaiku ha, sa, lan…
Jawab : Pa


34. Sandhangan swara cacahe ana...
Jawab : 5


35. Layar, wignyan, lan cecak iku sandhangane panyigeg…
Jawab : Wanda


36. Sebutna guru wilangan lan guru gatra lagune tembang Pangkur!
Jawab : 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 81


37. Golekna tegese tembung-tembung iki!
a. Winarna
b. Dipun kadalu
c. Adat waton
Jawab :
a. Dicritakake
b. Dileksanakake
c. Paugeran


38. Tulisen nganggo basa karma ukara ing ngisor iki!
a. Ibu numpak becak menyang pasar
b. Aku diwenehi dhuwit kanggo tuku sepatu
Jawab :
a. Ibu nitih becak dhateng peken
b. Kulo diparingi arto bapak


39. Wacanen aksara Jawi iki, banjur tulisen latin!
Jawab :
a. Arep tuku bakwan cacahe lima
b. Budi ora tau adus ing kali


40. Tulisen nganggo aksara Jawa ukara ing ngisor iki!
a. Bandi karo kancane padha dolanan bal.
b. Dina Minggu bocah-bocah menyang Baturraden
Jawab :


Bagi Adik-Adik atau Bapak Ibu yang memerlukan contoh soal diatas, silahkan Unduh Soal & Kunci PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Tahun 2021.


Demikian informasi tentang Soal & Kunci PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Tahun 2021 yang bisa Bank Soal berikan. Jangan lupa Follow ya biar selalu dapat notifikasi seputar informasi terbaru dari Bank Soal.

Belum ada Komentar untuk "Soal & Kunci PAT Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI 2021"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel