Soal & Kunci PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Tahun 2021

Soal PAT/PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD / MI dan Kunci Jawaban - Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Penilaian Akhir Semester Genap digunakan oleh Satuan Pendidikan dalam mengukur capaian hasil belajar Peserta Didik sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya.

Untuk membantu Adik-Adik yang masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar dalam belajar, Bank Soal membagikan Contoh Soal PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Semester 2 Tahun 2021. Soal ini juga dapat digunakan oleh Guru pengampu mapel dalam menyusun Soal PAS Semester 2 Kelas 2 SD/MI.
Soal & Jawaban Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MIGatekna tembang ing ngisor iki!
Dhondong apa salak,
Dhuku cilik-cilik
Gendong apa pundak,
Mlaku thimik-thimik


1. Irah-irahan tembung ing nduwur yaiku…
A. Jamuran
B. Dhondong Apa Salak
C. Jaranan


2. Tembung thimik-thimik tegese…
A. Nggawa barang dipanggul
B. Nggawa barang ing geger
C. Alon-alon tur mlangkahe ciut


3. Tembung ing ndhuwur isine bab gotong-royong amarga ana tetembung…
A. Mlaku
B. Ndhodhong
C. Gendong


4. Tembang jaranan kalebu tembang…
A. Dolanan
B. Macapat
C. Campursari


5. Terusna tembang iki “gedebug krincing kedebug krincing…”
A. Jreg-jreg turut lurung
B. Jreg-jreg gung
C. Prok-prok gedebug jeger


6. Awakku cilik. Omahku leng.
Kancaku akeh banget. Nyambut gawe bareng-bareng.
Karemanku mangan gula. Aku yaiku…
A. Coro
B. Rayap
C. Semut


Wacanen kanthi premati!

Pandhawa
Pandhawa iku putrane Prabu Pandhu Dewanata ibune asmane Dewi Kunthi lan Dewi Madrim. Pandhawa iku cacahe ana lima, yaiku Puntadewa, Wekudara, Harjuna, Nakula lan Sadewa.

Puntadewa raja ing Ngamarta, Werkudara Ksatriya ing Jodipati, Harjuna ksatriya ing Madukara, Nakula ksatriya ing Sawojajar, lan Sadewa ksatriya ing Bumiretawu. Satriya Pandhawa iku kabeh luhur budine. Seneng tetulung lan mbelani beberer.


7. Asmane Bapake Padhawa yaiku…
A. Drona
B. Dhrestarata
C. Pandhu Dewanata


8. Asmane ibune Nakula lan Sadewa yaiku…
A. Dewi Drupadi
B. Dewi Kunthi
C. Dewi Madrim


9. Luhur budine tegese…
A. Wateke apik
B. Seneng tulung
C. Aturan sing bener


10. Harjuna ksatria ing…
A. Ngamarta
B. Bumiretawu
C. Madukara


11. Para pandhawa tansah mihak marang…
A. Bebener
B. Padudon
C. Pasulayan


12. Kadang penengahe Pandhawa yaiku…
A. Nakula
B. Sadewa
C. Harjuna


13. Kepinterane Sadewa yaiku…
A. Manah
B. Ngerti kedadean sing bakal kedaden
C. Nambani lara


Wacanen dongeng ngisor iki kanthi premati!

Kacarita ana manuk mabur ing dhuwur blumbang. Wiwite manuk bingung carane nulungi semut. Amarga manuk ora bisa nglangi. Manuk nemu akal. Manuk banjur gawa godhong kanggu nulungi semut. Manuk nyedhaki semut banjur nulung semut.


14. Paragraf iku ngandhakake menawa..,
A. Manuk ora bisa nglangi
B. Semut lan manuk ajar nglangi
C. Semut pinter nglangi


15. Manuk nggawa godhong tujuane kanggo…
A. Gawe susuh
B. Dipangan
C. Nulungi semut


16. Tembung nulungi padha karo…
A. Ngrewangi
B. Nyilihi
C. Ngedoih


17. Dongeng mau isi piwulang becik yaiku…
A. seneng nyambut gawe
B. Tulung-tinulung
C. Sregep sinau


18. Semut kecemplung ana ing…
A. Kali
B. Segara
C. Blumbang


19. Semut sawise olih pitulunge manuk banjur ngucap…
A. Kula nuwun
B. Nuwun sewu
C. Matur nuwun


20. Wateke paraga dongeng manuk lan semut sing perlu diritu yaiku…
A. Tumindak sembrana
B. Gelem tulung tinulung
C. Ora setya marang kanca


21. Nggawa barang ing geger arane…
Jawab : Gendhong


22. Aku tanduran. Dedegku ora dhuwur. Wohku ijo banjur abang. Aku digawe sambel. Jenengku yaiku…
Jawab : Lombok


23. Gendhongan kuwi paling sithik cacahe…
Jawab :


24. Putra Pandhawa kembarane Sadewa yaiku…
Jawab : Nakula


25. Tembung jeneng kramane…
Jawab : Asma


26. Gambar ing sisih ngisor arane…
Jawab :


27. Pusaka Raden Puntadewa yaitu…
Jawab : Tombak


28. Tembung sregep tegese…
Jawab :


29. Semut tanpa ditembung tulung, manuk gelem nulungi. Gelem nulungi yaiku watak…
Jawab : Apik


30. Tuladha watak kang ora becik yaitu…
Jawab :


31. Kepriye keutamaane nyambut gawe bebarengan?
Jawab : Gaweane entheng lan cepet rampung


32. Sapa wae kadang Pandhawa kuwi?
Jawab : Puntadewa, Wekudara, Harjuna, Nakula lan Sadewa


33. Kepriye sifate Raden Harjuna?
Jawab : Luhur budhine


34. Apa gunane tulung-tinulung?
Jawab :


35. Apa piwulang welas asih ing dongeng semut lan manuk?
Jawab :


Bagi Adik-Adik atau Bapak Ibu yang memerlukan contoh soal diatas, silahkan Unduh Soal & Kunci PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Tahun 2021.


Demikian informasi tentang Soal & Kunci PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Tahun 2021 yang bisa Bank Soal berikan. Jangan lupa Follow ya biar selalu dapat notifikasi seputar informasi terbaru dari Bank Soal.

Belum ada Komentar untuk "Soal & Kunci PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Tahun 2021"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel